Đăng video

The Kung Fu Tai Chi Day Simplified 24 Routine.

Đăng bởi : KungFuMagazine.com 10 months ago

1.508.723 lượt xem

Sifu Zou Yunjian demonstrates the Simplified 24 Tai Chi routine to its official melody.
Join our Group Tai Chi Demonstration on Sunday June 2nd at Kung Fu Tai Chi Day, in downtown San Jose, California.
Participants of all skill levels are welcome.

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
[DIY] Chế sạc dự phòng với ic 7805.

7805 là dòng ic ổn áp nhưng chúng ta có thể ứng dụng làm mạch sạc dự phòng cho điện...

Close