Đăng video

Ngọn Nến Hoàng Cung | Phim lịch sử Việt Nam | Tập 38

Đăng bởi : HPLUS MEDIA 4 year ago

371 lượt xem

Ngọn Nến Hoàng Cung | Tập 38 | Bề ngoài, ông Bảo Đại luôn thể hiện thái độ một lòng vì dân của một vị vua anh minh. Trong khi, ông vẫn luôn tuân thủ đúng theo yêu cầu của người Pháp. Và Bảo Đại sẽ tiếp tục làm gì cho dân khi mà lực lượng Việt Minh ngày càng lớn mạnh?

Diễn viên: Trung Dũng, Huỳnh Anh Tuấn, Tấn Thi,

Website:

Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Why Most Live-Action Anime Movies Suck

Is it just a coincidence? Or are there actual reasons why they suck? Attack on Titan Movie Rant: ► THE...

Close