• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Kênh thể hình võ thuật tường thuật lại những sự kiện thể hình và võ thuật, thể dục thể thao nói chung giúp người xem có thêm động lực tập luyện thể thao, vì sức khỏe của chính mình, vì tầm vóc của thế hệ con em chúng ta.
Messages