• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Chào mừng các bạn ! Kênh này được mình lập ra để chia sẻ những kiến thức của mình về mọi thứ liên quan đến máy bay, từ việc đi máy bay cho đến việc chế tạo những chiếc máy bay mô hình và các kiến thức kỹ thuật trong việc chế tạo máy bay cũng như các loại đồ chơi mô hình khác
Messages