• https://plus.google.com/u/1/b/112760832364081990492
  • : Kênh video dạy tin học văn phòng trực tuyến miễn phí, hướng dẫn tự học tin học cơ bản online, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm tin học văn phòng cũng như các phần mềm cơ bản trên máy tính...
Messages