• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Kênh của tôi, chuyên để chia sẻ và học hỏi, các kiến thức về công nghệ thông tin, âm nhạc, sáo trúc, Guitar, đời sống xã hội,... -------------------------------------------------- Name: Lò Xuân Trường. Address: Bản Huổi Pe - Xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La. Phone: 01644.150.955 or 0969.779.864 or 0904.921.527. -------------------------------------------------- E-Mail: xuantruongit1410@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/loxuantruongit Twitter: https://twitter.com/xuantruongit141 Blogger: http://xuantruongit1410.blogspot.com/
Messages