• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Kênh videos đăng tải các thông tin của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Học tập trực tuyến phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng Tin học cho khối chuyên và không chuyên về Tin học Văn phòng; thiết kế đồ họa; lập trình cơ bản đến nâng cao với ngôn ngữ C#, Windows Form, Asp.Net, MVC,...
Messages