Đăng video

Vũ Trụ Thật Rộng Lớn Star Size Comparison

Đăng bởi : yahaa2 2 year ago

60.284 lượt xem

Vũ Trụ Thật Rộng Lớn
Một hình thức rất trực quan để so sánh kích thước giữa cá hành tinh và ngôi sao.
Chúng ta nhận thấy rằng trái đất thật quá nhỏ bé, và vũ trụ thì vô tận. Đồng nghĩ với việc sự sống trên trái đất không phải là hành tinh duy nhất.

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Vật Lý Đại Cương: CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

Bài giảng Vật Lý Đại Cương Vật Lý A2 chương Cơ Học Lượng Tử. Xem thêm các bài giảng khác...

Close