Đăng video

Vũ Trụ Thật Rộng Lớn Star Size Comparison

Đăng bởi : yahaa2 1 year ago

60.284 lượt xem

Vũ Trụ Thật Rộng Lớn
Một hình thức rất trực quan để so sánh kích thước giữa cá hành tinh và ngôi sao.
Chúng ta nhận thấy rằng trái đất thật quá nhỏ bé, và vũ trụ thì vô tận. Đồng nghĩ với việc sự sống trên trái đất không phải là hành tinh duy nhất.

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
DRE&KAY Throwback Thursday(Arena Football)

Today we bring you one of our old school favorites for the original xbox. EA Arena Football! like, comment, and...

Close