Vũ Trụ Thật Rộng Lớn Star Size Comparison

Đăng bởi : yahaa2 10 months ago

60.284 lượt xem

Vũ Trụ Thật Rộng Lớn
Một hình thức rất trực quan để so sánh kích thước giữa cá hành tinh và ngôi sao.
Chúng ta nhận thấy rằng trái đất thật quá nhỏ bé, và vũ trụ thì vô tận. Đồng nghĩ với việc sự sống trên trái đất không phải là hành tinh duy nhất.

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Phát Hiện “Tín Hiệu Ngoài Hành Tinh” Từ Dải Thiên Hà 3 Tỉ Năm Ánh Sáng | Khoa Học Huyền Bí

Có phải là người ngoài hành tinh đang cố gắng liên lạc với chúng ta? Chớp Sóng Vô Tuyến, viết...

Close