Vợ Người Ta – Mia Phủ Ứn – Vì Văn Hạnh

Đăng bởi : Kim Tiên Sinh 2 year ago

19.602 lượt xem

➨Nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ mình nhé.
✔Đăng Ký:
.
Link mp3 :
Lời bài hát :
nặm ta ai coi tốc lông
hùa trau ai pẹ xăng bơ nhăng
chơ nghin sàu va nọng chi au phua
khảy nọng chi pền mia sàu lẹo
nong chi pền pẳu huơn sau lẹo
nhăng côn liêu ai , chi dệt sư nọmg ơi
:lẻo mử cưới nọng cở họt ..kìn lảu muôn
côn xe côn khắp ..nhăng ai sưng dú nọ
, chệt nặm ta ,cở pô ai bơ va sáu nọng
hua trau ai mặc nọng lài lài
khảy e va khót mặc sáu nọng cở bơ lấp lẻo
DK dnọng hặc ơi ca mư nị pay nọng pền mia sàu ,,
.nhăng xong chơ khạy nọng chi khửn xè tỏn pạu
.ca khảy bơ nhăng lẻo nọng ơi
mử bườn hau chu mử hền căn
… bờ nhăng lẻo mư ai khắp hảu nọng phăng,chơ buôn
.. nọng ơi khay mưa hươn phùa lẹo nha lưm ai n
,hua trau ai nhăng dú kem .nỏng chu mử ..
pụ hư nong mi lài ẳn buôn
..xểm tang nọng lựa pay bờ muôn
..nọng nha lưm nơ ,tang ỷ nhăng mi phổ thả nọng …
Đoạn 2 :
mư buơn chơ du kèm nọng
e va ọ khót ai mặc nọng
khao va ai nả hai bơ va lảy ..
thả mư nọng chi hụ tràu ai
thả mử nọng chi va mặc ai
khăm va bơ ngơ
pẹ xăng thả mử kìn cưới nọng
ĐK : ( như trên )
DK dnọng hặc ơi ca mư nị pay nọng pền mia sàu ,,
.tẳng cẩu khửn chơ lau nọng chi pền pảu hươn sàu ,
.ca khảy chi bơ nhăng lẻo nọng ơi ,mử muôn trau
… bờ nhăng lẻo mư ai khắp hảu nọng phăng,chơ nọmg buôn
.. nọng ơi khay mưa hươn phùa lẹo nha lưm ai nơ ,,hua trau ai cho lau cở sắp lăng nỏng chu mử ..pụ hư nong mi lài ẳn buôn
..xểm tang nọng lựa pày bơ muôn
..nọng nha lưm nơ tang ỷ nhăng mi phổ thả…….

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Extra Tập 17 – Eng Sub – Viet Sub

Phim Extra Eng Sub - Viet Sub Lê Văn Đại BLog -

Close