Tập 34: Kenny N- Chủ đề “Sống và chết” (Life & die)

Đăng bởi : HOC TIENG ANH VOI KENNY N 2 year ago

2.175 lượt xem

KENNY N: Học tiếng anh với Kenny N
Tập 34 Kenny n Sống và chết
Tập này chủ yếu xoay quanh các từ vựng và cách dùng các từ trong chủ đề sống và chết, die & life
———————————————————————————————————–
Xem thêm:
Tập 1:
Tập 2:
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tâp 31
Tập 32
Tập 33
………………………………………………………………………………………………….
Facebook: …
Play list:
Subscribe:

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
B1. Tổng hợp 44 âm trong Tiếng Anh và Cách đọc – Tiếng anh không khó – Chỉ cần có thời gian

Hãy cố gắng luyện tập hằng ngày để nó thành cái của mình!

Close