Song luyện 1 :: Vovinam Việt Võ Đạo ::

Đăng bởi : Doyle Thames 8 months ago

2.499 lượt xem

Song Luyện 1 là bài song luyện (2 người cùng tập) đầu tiên của người học võ Vovinam Việt Võ Đạo ở cấp Lam đai đệ nhị cấp.

Song Luyện Vật 1 là bài Vật đầu tiên người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp.

Bài Song Luyện 1 nằm trong chương trình tập luyện của lớp Lam Đai II của Môn phái VOVINAM Việt Võ Đạo.

Liên Hoàn Đối Luyện 1 là bài song luyện mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập ở cấp Lam đai đệ nhị cấp. Bài quyền là chuỗi các động.

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Tập nhào lộn vovinam, người mới bắt đầu tập võ, Acrobatic trainning, vovinam kungfu for new member

Kỷ niệm một buổi tập nhào lộn võ vovinam, đa phần là mới tập, memory of a vovinam acrobatic training...

Close