Prop: Shop – M-98 Widow Sniper Rifle Build

Đăng bởi : Bill Doran 3 year ago

82.761 lượt xem

Check out this build video on how I made the M-98 Widow Sniper Rifle replica prop from Mass Effect!

Inkscape

Troodon80

Many of the tools used in this build can be found here:

PVC Sheet:

Tamiya Powders

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Minecraft:hướng dẫn làm rương khóa Đơn giản(có mật khẩu)

đặt rương ở dưới dặt comand_block ở trên và dán mã vào /blockdata ~ ~-1 ~ {Lock:"..."} ... là gì...

Close