May J Lee / The Show with Kris Ep.4

Đăng bởi : 1MILLION Dance Studio 2 year ago

211.714 lượt xem

1MILLION Dance Studio’s talk show Ep.4 has arrived!
Our 4th guest is May J Lee.

* 옵션에서 자막을 활성화하실 수 있습니다.
You can activate the subtitles through option.

· 데스크탑은 우측 하단의 설정 버튼을 눌러주세요.
Click the settings button on the bottom right for desktop.

· 모바일 기기는 우측 상단의 설정 버튼을 터치해주세요.
Click the settings button on the top right for mobile device

* 1MILLION Dance TUTORIALS

YouTube Channel:

* 1MILLION Dance Studio

YouTube Channel:

OFFICIAL WEBSITE:

INSTAGRAM:

FACEBOOK:

1MILLION Dance Studio & 1MILLION Dance Tutorials

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
3Tin.vn – Test Loa Soundmax AK-700 – 2.0 – Đỉnh !

=============================================== Video này hữu ích với bạn và với mọi người xung quanh hãy nhấn vào link sau để Subcribe...

Close