Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 14

Đăng bởi : Thần Bài Long Tứ 12 months ago

34.807 lượt xem

Long Tứ vua bịp ,vào một ngày năm 1928, Đổ Thần Trung Quốc Long Tứ ra tù và đi đến Thượng Hải với hai bàn tay trắng. Trên chuyến xe lửa đến Thượng Hải, ngồi cùng toa với Long Tứ toàn là những tay cờ bạc lừng danh trong làng bịp. Cũng trên chuyến xe đó, trong toa xe đó, những ân oán của luật hè phố mạnh được yếu thua bắt đầu manh nha. Long Tứ và đám người kia kết làm anh em, thề có phú cùng hưởng, có họa cùng mang, đến Thượng Hải đánh thiên hạ. Một rừng không thể hai cọp, một giang sơn không thể có hai lãnh chúa. Cây càng cao thì gió càng mạnh. Giữa huynh đệ với nhau, ai mất, ai được, ai hơn, ai thua?

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 1

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 2

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 3

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 4

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 5

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 6

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 7

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 8

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 9

==================================

Thần Bài Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 10

==================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 11

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 12

===================================

Long Tứ Vua Bịp : Tái Xuất Giang Hồ Tập 13

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Long Tứ Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ Tập 1

Vào một ngày năm 1928, Đổ Thần Trung Quốc Long Tứ ra tù và đi đến Thượng Hải với hai...

Close