Đăng video

Lịch sử 8 – Bài 21-25

Đăng bởi : Audio Books For Blind 8 months ago

7.081 lượt xem

Lịch Sử 8
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Minh Thành
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————-
Sơ lược sách:
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 — 1794)
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Bài 5: Công xã Pa-ri 1871
Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII — XIX
Bài 9: Ấn Độ Thế kỉ XVIII — đầu thế kỉ XX
Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 — 1918)
Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 — 1921)
Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 — 1941)
Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 — 1939)
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh (1918 — 1939)
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 — 1939)
Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 — 1939)
Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 — 1945)
Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Bài 21: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Bài 22: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 — 1884)
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Những câu đố vui dành cho trẻ mầm non – 1001 câu đố vui cho trẻ em

Những câu đố vui dành cho trẻ mầm non - 1001 câu đố vui cho trẻ em những câu đố...

Close