Đăng video

[Karaoke] Suy nghĩ trong anh – Duy Khoa

Đăng bởi : Winnie Teddy 2 year ago

426.066 lượt xem

[Karaoke] Suy nghĩ trong anh – Duy Khoa ( đã chèn beat chuẩn by Teddy )

Cảm ơn bạn Nguyễn Tuấn Hiệp và bạn konvict153 vì đã chia sẻ những thứ mà Teddy chưa có, chưa làm được ! Mong là youtube đừng xóa nó ! 🙁

Facebook của Teddy:

[..s2..]

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Good D= Red Lobster

Thank you for the inspiration, Beyonce.

Close