Đăng video

[Guitar] Hướng dẫn: Nhỏ ơi – Chí Tài

Đăng bởi : Hiển Râu 3 year ago

2.350 lượt xem

Wassssssssssssup anh em, có bất kì câu hỏi hoặc yêu cầu gì anh em dã thẳng vào page cho tớ nhớ 😀

Peace!

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
葉宇峻彈吉他# 71 PPAP Guitar Cover (Tab Included) ペンパイナッポーアッポーペン/ピコ太郎 筆鳳梨蘋果筆

詳細教學連結 Tutorial / Tab Link : 葉宇峻 吉他教學/各式現場演出@台中 0980-410902 FB專頁 paupauband@hotmail.com

Close