Chắc Ai Đó Sẽ Về- PenTapping Việt Nam

Đăng bởi : DucBeoZ 0303 2 year ago

142.596 lượt xem

Làm vội nên nhiều lỗi ! m.n thông cảm nhé ! ^^
Beat chính trong bài là:
B1: 22232222232222232222232222232323
B2: 12213512213222
B3: 1221321221321221312213212213212113231
B4: 1221321221321221321221321221321 3
B5: 1221321221321221321211323122132122132122132121132312213
B6: 122130-0122130-012212113231
Tham gia nhóm:
Kết bạn với mình:

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
avatar-the-legend-of-korra-game-walkthrough-part-3
Avatar: The Legend Of Korra Game Walkthrough Part 3

More likes more Korra ! BECOME A NAKAMA !: ---- The Legend of Korra is a 2014 third-person beat 'em...

Close