Các hàm tài chính thường dùng trong Excel

Đăng bởi : Đức Huy Lê 1 year ago

26.457 lượt xem

Các hàm tài chính ngân hàng thông dụng trong Excel như hàm DB, VDB, DDB, SLN, SYD, PV, NPV, NPER, IPMT, IRR, các hàm thường dùng trong kế toán tài sản cố định trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, hàm tính lãi suất trong excel, cách dùng hàm npv, hàm npv và irr

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
[UET-VNU] Hướng dẫn Access 2010, 2013 : Tables, Queries, Form, Report

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên bao gồm các thông tin cá nhân, điểm, danh...

Close