Đăng video

Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân | Top Nam

Đăng bởi : Hoàng Trung Đức 3 year ago

172 lượt xem

#bacdangcungchungchauhanhquan,#bacho,#thanhnien,#badao Facebook:
Youtube:

Video giải trí:
Tập văn nghệ hôm 18/5/2014 chuẩn bị cho Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại Lần VI năm 2014” của các Thầy Cô trường Đại học Lao động – Xã hội CSII. Trong lúc tập tranh thủ tự sướng :))

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Học tiếng Anh qua tin tức – Nghĩa và cách dùng từ Worry (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: , . Nếu không vào được VOA, xin hãy vào để vượt tường...

Close