• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Vì một cộng đồng học Tiếng Pháp phát triển, hướng đến những người chưa biết môn ngoại ngữ thú vị này Cùng cố lại ngữ pháp, phát âm, giao tiếp cho những người chưa chắc chắn Luyện tập giao tiếng Tiếng Pháp hàng ngày cùng rất nhiều phương pháp học ngoại ngữ rất thú vị===========================================================Liên lạc: ◈ Kênh youtube: https://www.youtube.com/c/tiengphapquade ◈ Fanpage: www.facebook.com/tpchonguoibatdau ◈ Facebook: https://www.facebook.com/hangocthao ◈ G+: https://plus.google.com/+tiengphapquade ◈ Instagram: https://www.instagram.com/dziuha/ hoặc @dziuha ◈Đặt những câu hỏi ẩn danh tại Ask, tôi sẽ không biết bạn là ai: http://ask.fm/DziuHa ◈Email: tiengphapquestion@gmail.com
Messages