• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Đây là một trong những kênh Motovlog đầu tiên của Việt Nam -Tổng hợp những tình huống, văn hóa giao thông đặc trưng của Việt Nam. -Các video phượt khắp nẻo đường Việt Nam
Messages