• https://plus.google.com/u/1/b/118172961893740477981
  • : Welcome to Official HaketuGuitar Channel ! Please [Like] my Page for tabs updates and tutorials: https://www.facebook.com/haketuguitar Blogs and FREE Tabs: http://haketuguitar.com/ MP3 Soundcloud: https://soundcloud.com/haketu Chào các bạn ! Đây là kênh guitar của mình. Facebook của mình là facebook.com/haketu Mình dùng kênh này để upload các video hướng dẫn guitar, chuyển soạn guitar, và các video khác về cuộc sống của mình. Các bạn nếu yêu quý và quan tâm, hay like page của mình ở đây nhé: https://www.facebook.com/haketuguitar
Messages