• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Kênh chia sẻ những video hay về con người, văn hóa, thể thao, nhạc cụ,...tổng hợp. ------------------------------------ Name: Lò Quý Dương Address: Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La Email: loquyduong@gmail.com --------------------------------------- Twitter:https://twitter.com/loquyduong
Messages