• https://plus.google.com/u/1/b/102008875958276377803
  • : ▶Chia sẻ những kinh nghiệm thủ thuật windows hay nhất giúp việc sử dụng máy tính trở nên thông minh hơn! Không đơn giản chỉ là hướng dẫn mà là kiến thức và kinh nghiệm (Knowledge & experience) ▶Video được làm với những tiêu chí: rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn để dễ làm theo! ▶Tối ưu hóa máy tính, biết được cách sử dụng máy tính dễ dàng hơn! ▶Chia sẻ đam mê khoa học công nghệ và các vấn đề cuộc sống!
Messages