• https://plus.google.com/u/1/b/110945837885993970275
  • : Mẹo Vặt 789 là một kênh chủ yếu chia sẻ với tất cả các bạn về những mẹo vặt về cuộc sống ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục tiêu của Mẹo Vặt 789 là "tiết kiệm, dễ làm, dễ tìm kiếm nguyên vật liệu và hữu ích với cuộc sống"... Mẹo Vặt 789 rất rất mong sự đóng góp ý kiến nhiệt tình từ tất cả các bạn. Để từ đó Mẹo vặt 789 sẽ rút kinh nghiệm từ những clip kế tiếp và hoàn thiện kênh được tốt hơn. Cám ơn chân thành các bạn vì tất cả...
Messages