• https://plus.google.com/u/1/b/117516849358429291714
  • : POPS Worldwide đối tác mạng lưới đa kênh YouTube (Multi Channel Network) đầu tiên ở Việt Nam với hàng chục kênh ca nhạc, giải trí, tin tức hàng đầu trên YouTube: POPS Music: Kênh nhạc Việt hàng đầu YouTube POPS TV: Kênh giải trí Việt hàng đầu YouTube POPS Kids: Kênh thiếu nhi Việt hàng đầu YouTube POPS Wordwide is the first Multi Channel Network of YouTube in Vietnam with several leading Vietnamese music, news, entertainment channels on YouTube: POPS Music: The leading Vietnamese music channel on YouTube POPS TV: The leading Vietnamese entertainment channel on YouTube POPS Kids: The leading Vietnamese kid content channel on YouTube Liên hệ quảng cáo/tài trợ (For advertisement/sponsorship) Sales@pops.vn
Messages