• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Chào mừng Bạn đến với kênh giao lưu cờ Tướng hai Lúa! Đây là link danh sách phát với hơn 30 chuyên đề khác nhau: https://www.youtube.com/user/hailualensaigon/playlists Bạn muốn có 1 công lực cờ căn cơ, vững chắc, dễ dàng nâng cao về sau? Theo thiển kiến riêng, thì nên đi từ cờ Tàn, Trung rồi Khai, kế tiếp có thể coi thêm "4 nguyên tắc cơ bản khai cục", sau cùng mới coi danh thủ đối cục và các cạm bẫy. Dưới đây là 3 link chuyên đề nền tảng, căn cơ: 1.P/p nhanh chóng nâng cao công lực Tàn cục: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSEtg-f2brD1tZ1DlAOh6I0MMCTXv7DM- 2.P/p nhanh chóng nâng cao công lực Trung cục: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSEtg-f2brD1O31r1ki 3.P/p nhanh chóng nâng cao công lực Khai cục: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSEtg-f2brD2aeH1tWsADBvrOoPol0xKa Ngoài ra còn rất nhiều chuyên đề khác mà bạn có thể chọn xem. Thân chúc vui khỏe, thành đạt, cao cờ & hạnh phúc! Keywords: Cờ tướng hai lúa cờ tướng, "luyện võ không luyện công, tới già cũng bằng không".
Messages