• https://plus.google.com/u/1/b/115640791496738556643
  • : Thư Viện Hoàng Kim về Văn Hóa và Lối Sống New age : Minh Triết - Tình yêu - Thịnh Vượng - Hòa Bình …nơi chia sẻ các thông tin minh triết về khoa học , tâm linh vũ trụ, tình yêu, vẻ đẹp cuộc sống, các sự thật dưới góc nhìn toàn cảnh...Tất của chúng ta là 1 và là tình yêu. Mời các bạn cùng tham gia , Thể hiện bản thân bạn như là bạn là nhà tạo hóa. Tất cả chúng ta hãy cùng hiện thực hóa và xây dựng Thiên Đường Tại Thế - Thế Giới Hoàng Kim. Mỗi người trong các bạn tình nguyện cho nhiệm vụ này, bạn đại diện cho trái tim của nhân loại. Bởi tại đây bạn là người tốt nhất và sáng nhất, và trong ánh sáng của cuộc phiêu lưu mà chúng ta cùng lên tàu và bạn cũng là người dũng cảm nhất https://www.facebook.com/mangluoianhsang https://www.facebook.com/groups/anhsangviet/ facebook.com/groups/LightWorkersVietNam http://trithuchoangkim.com http://astamlinh.blogspot.com http://mangluoianhsang.com Liên hệ: mangluoianhsang@gmail.com Link góp ý : http://goo.gl/forms/RekYkw7P2S
Messages