• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Mô tả: BÍT TẤT STANDARD MEN - BÍT TẤT CHUẨN DOANH NHÂN. Bít tất Standard men được làm từ sợi Cotton Supima- Cotton cao cấp số 1 của Mỹ. BÍT TẤT STANDARD MEN - ĐẲNG CẤP - THỜI THƯỢNG - CHUẨN ĐÀN ÔNG.http://standardmen.com/Hotline: 097 65 68 004
Messages