• https://plus.google.com/u/1/b/108221102282096893374
  • : Kênh phim tiếng Anh có phụ đề. Giúp nâng cao khả năng nghe tiếng Anh, nói tiếng Anh từ việc học tiếng Anh qua phim.
Messages