Nguyen Quoc Duy - Vọc Sĩ Không Vọc Lẻ
  • https://plus.google.com/u/1/b/111439492054062195665
  • : KÊNH DÀNH CHO NHỮNG KHÁM PHÁ LÝ THÚ XUNG QUANH CUỘC SỐNG! Cộng Đồng Độ Chế Vọc Sĩ: www.facebook.com/vocsi Trang bán sách, linh kiện điện tử: www.facebook.com/lla2zll Trang cá nhân: www.facebook.com/quocduyq9 Gmail: quocduy.mobileq9@gmail.com Tổng hợp danh sách video: SÁNG TẠO CHO CUỘC SỐNG: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQTDWVsZvukncXWOqvDrlloKQjCmQmPU ĐIỆN TỬ CĂN BẢN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQTDWVsZvumELl2MOXTV1O51okbWA3os THỦ THUẬT CÔNG NGHỆ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQTDWVsZvunIG9LJbXneqF_C0AhtFK-L TUỔI THƠ AI ĐÃ TỪNG: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQTDWVsZvukuDVUIgiwLQNNjAoqs_NXe GÓC ẢO THUẬT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQTDWVsZvumgRG-vrhaI4Ey7mM6K3gG2 BÁN HÀNG A2Z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQTDWVsZvunKCFTskTeiqt4jydKZwOk6 (liên hệ trực tiếp 0909806962)
Messages