• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Bài giảng hay là nơi hội tụ những tinh hoa, triết lí sống sâu sắc giúp có người nghe nhận thức chuyển hóa suy nghĩ nhờ đó thay đỗi cuộc đời giúp cho cuộc sống từ gia đình đến xã hội bình an hạnh phúc. Hãy theo dõi kênh rồi cuộc sống của bạn sẽ thay đỗi từng ngày. Chúc mọi người luốn có được năng lượng yêu thương hạnh phúc!
Messages