• https://plus.google.com/u/1/b/115372429018213515244
  • : Hướng dẫn tuyệt chiêu Excel, Word, cách dùng hàm trong Excel, giả lập máy ảo PC, Windows phone, Android, iOS và các thủ thuật máy tính khác, các video clip hay cho bé yêu, chia sẻ video đời tư cá nhân của admin Lê Đức Huy. Dưới đây là các trang phát các video của tôi:
Messages