• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Chào mừng các bạn yêu khoa học, thích khám phá đến với hệ thống kênh của nvbdocfilms. Hãy xem qua các kênh của tôi và đảm bảo bạn sẽ không thất vọng. NVB Channel list : nvbdocfilms AV 1 (Audio Vietnamese) : https://www.youtube.com/channel/UCpJISNg2t8FQeM5k3AhwAmA nvbdocfilms AV 2 (Audio Vietnamese) : https://www.youtube.com/channel/UCXtDCJ9XGe-3Dfbd6IocGKw nvbdocfilms VS (VietSub) : https://www.youtube.com/channel/UCgb6YT57cDcAfykYaQl5NOw KPTG HD 1 (Audio Vietnamese) : https://www.youtube.com/channel/UCCkszmnZUhE8AthdnMrEzdQ KPTG HD 2 (Audio Vietnamese) : https://www.youtube.com/channel/UCmK06sQCiAxy9fR7uTd6O5g
Messages