• https://plus.google.com/u/1/b/113006490763126847694
  • : Học Guitar cơ bản cho người mới bắt đầu ABC series video mô phỏng trực quan. Nội dung xây dựng công phu, mang đến những bài học căn bản dành cho các bạn mới, chưa biết gì về guitar. Làm cơ sở vững vàng cho việc tự học Guitar đệm hát. Cũng như, tự học Guitar classic online. Các phần học nối tiếp nhau tuyến tính tạo thành một giáo trình tự học guitar hoàn chỉnh. //
Messages