Biển Đông - Paracel AND Spratly IslandS
  • https://plus.google.com/u/1/b/116827380489164926645
  • : Hướng Về Biển Đông Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam Tension to BienDong Tension to East Sea Paracel and Spratly Islands belong to VietNam
Messages