• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : [♥] Thanks so much for watching videos at my channel ^^! ------------o0o----------- [♥] Các bộ phim Vietsub được up (Hoàn): + Bộ Bộ Kinh Tâm (40 tập) + Thần Thoại 2010 (50 tập) + Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 (37 tập) + Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân (SD - 36 tập) + Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân (HD - 36 tập) + Tân Bạch Phát Ma Nữ Truyện (42 tập) + Không Kịp Nói Yêu Em (36 tập) + Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 2007 (41 tập) ------------o0o----------- [♥] Các bộ phim Vietsub đang up: + Mỹ Nhân Vô Lệ (38 tập) + Thiếu Niên Dương Gia Tướng (43 tập - 15/43) + Đánh Thức Tình Yêu ~ Love Waking Up (40 tập - 11/40) ------------o0o----------- [♥] Các bộ phim (không Vietsub) được up: - Cà Phê Đắng (28 tập - Hoàn)
Messages