• https://plus.google.com/u/1/b/101295602143645018812
  • : Đây là kênh Youtube của mình. Gồm: -Ukulele tutorial - Ukulele cover - Guitar solo - FS Chi tiết liên hệ https://www.facebook.com/RoyalsaveHL 01202758020
Messages