• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Hé lô mọi người mình chính là Tính Hứa, mình sinh ra là để đem lại niềm vui cho mọi người, mình luôn cố gắng từng ngày để sáng tạo ra video karaoke hay nhất và đem lại lời ca tiếng hát cho mọi người, vâng... cuộc sống là thế, đôi khi buồn mình cũng hát một bài để vơi đi nỗi buồn đó và khi vui chúng ta cũng phải hát một bài để hưởng thủ niềm vui trong cuộc sống. Mình rất rất cần sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, hãy Đăng Ký theo dõi mình nhé và đó là việc làm mà mình rất rất rất là biết ơn....then kiều hí hí.
Messages