• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Vovinam KHTN là channel chính thức của Câu Lạc Bộ Võ Thuật Vovinam KHTN, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Thành Phố Hồ Chí Minh.Đăng ký tập luyện tại #VovinamKHTN: 0909.804.306 ( Chị Hằng)._Fanpage: https://facebook.com/khtnsportsteam _Group: https://www.facebook.com/groups/vovinamkhtn/904182866286716
Messages