• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Bklang là một kênh tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho ngươì học tiếng anh trên youtube. Trong kênh này, chúng tôi tải video lên để học từ vựng tiếng Anh, học giao tiếp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Kênh này đề cập đến các câu tiếng Anh hàng ngày. Video của chúng tôi sẽ giúp bạn nói tiếng Anh, phát âm, từ vựng ... để bạn có thể nói một cách tự tin và lưu loát. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi nếu bạn muốn xem nhiều Video hơn.
Messages