• https://plus.google.com/u/1/b/117831053012098967253
  • : Kênh đào tạo về tin học và kế toán máy. Tin học KEY sẽ thực hiện nhiều video hướng dẫn các bạn có nhu cầu tự học online các chủ đề như: tin học văn phòng như: word, excel, access,..; kế toán trên máy vi tính từ bài căn bản của nguyên lý kế toán đến các bài nâng cao; thiết kế và lập trình web bằng php; tự học sửa chữa máy tính. Nếu các bạn có nhu cầu học lớp trực tiếp trong lớp học có giáo viên, bạn có thể tham khảo tại http://key.com.vn/. Xin cảm ơn các bạn!
Messages