• https://plus.google.com/u/1/b/104429395323618956621
  • : Kênh này được lập ra nhằm chia sẻ các ý tưởng về kỹ thuật bao gồm: 1. Những ý tưởng do bản thân tự sáng tạo 2. Những cơ cấu máy móc kỹ thuật đã có nhưng mới và thú vị 3. Giúp các bạn tự học một số kiến thức mới như Năng lượng mặt trời, Lập trình vi điều khiển với Arduino, Kết nối SolidWorks và LabView,... 4. Giúp các bạn có thể tự học những kiến thức căn bản nhưng chưa được đưa lên mạng một cách hệ thống như: Điện tử căn bản,... Mục đích của kênh là nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển về khoa học kỹ thuật cho người Việt Nam
Messages