• https://plus.google.com/u/1/b/109821748361611882067
  • : Các clip hướng dẫn tiếng Anh dành cho người Việt. Mình ở Việt Nam hơn hai năm rồi, và cả thời gian này mình dạy tiếng Anh giao tiếp cho cả người lớn, thiếu niên, và trẻ con. Mình thích học tiếng Việt và làm giúp người Việt cải thiện tiếng Anh của mình. Subscribe để học tiếng Anh cùng Dan!
Messages