• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Bóng chuyền là một môn thể thao nhóm trong đó hai đội số sáu người được ngăn cách bởi một tấm lưới. Mỗi đội sẽ cố gắng để ghi điểm bằng cách tiếp đất một quả bóng trên sân các đội khác theo quy định của tổ chức. Nó đã là một phần của chương trình chính thức của Olympic Summer Games kể từ năm 1964.Các quy tắc đầy đủ được mở rộng. Nhưng chỉ đơn giản, tiền thu được chơi như sau: người chơi trên một trong những đội bắt đầu một 'biểu tình' bằng cách phục vụ bóng (ném hoặc thả nó ra và sau đó đánh nó với một bàn tay hoặc cánh tay), từ phía sau đường biên giới trở lại của tòa án, trên mạng, và vào sân đội nhận của. Nhóm nghiên cứu nhận không phải để cho quả bóng được nối đất trong tòa án của họ. Các đội có thể chạm bóng tới 3 lần nhưng cá nhân cầu thủ có thể không chạm bóng hai lần liên tiếp. Thông thường, hai chạm đầu tiên được sử dụng để thiết lập cho một cuộc tấn công
Messages