• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Kênh này chỉ đăng những video tự quay và nói bằng tiếng Việt, phân tích kỹ lưỡng từng kỹ thuật và nguyên lý của Vịnh Xuân Hong Kong Diệp Vấn. Nguyên nhân hình thành: + Các video dạy về VXHK hiện nay gần 100% là nói bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, các bạn nghe không hiểu và tập sai nên cần những video nói tiếng Việt. + Các bạn ở CLB cần tài liệu học do tôi hướng dẫn theo trình tự từ cơ bản đến nâng cao. + Quay một lần, học mãi mãi. Còn các bài giảng của thầy nước ngoài được đăng ở đây: https://www.youtube.com/c/VinhXuanHK Rất mong các bạn ủng hộ bằng cách ấn Like và bình luận tích cực vào các video đã được đăng. Chân thành cảm ơn.
Messages