• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Từ giờ kênh mình chủ yếu về music mong ae ủng hộ.Còn về game thì tui silent mode bình luận thì ae tui giải quyết hehe(Silent gaming eternity)
Messages