• https://plus.google.com/u/1/b/117084463411734906780
  • : Chương trình "Đọc sách cho người khiếm thị" được thực hiện bởi: Nhóm tình nguyện AUDIO BOOKS FOR THE BLIND Mục đích: Hỗ trợ cho các bạn sinh viên khiếm thị một kho tài liệu phong phú đa dạng với đủ mọi thể loại sách cùng nhiều định dạng tiếp cận như Audio và Ebook.chm, nhằm góp phần giảm bớt những khó khăn mà người khiếm thị gặp phải khi đang theo học, đặc biệt là về vấn đề tài liệu phục vụ trong học tập. Chúc các bạn học tốt Quản trị nhóm: PHƯƠNG THƠM ---------------------------------- Kho sách nói dành cho người mù https://www.facebook.com/AudioBooksForBlind https://www.youtube.com/user/AudioBooksForBlind
Messages