• https://plus.google.com/u/1/b/
  • : Chào mọi người, mình là Minh Ngọc, hiện đang sống tại Tp.HCM Mình nhận sản xuất các sản phẩm hình ảnh với nhiều mức giá ( Tvc, Mv, phim ngắn..). Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp qua: + Mail: mingngoc92@gmail.com + Phone: 091.518.5986 + Facebook: https://www.facebook.com/MinhNgocArtist +Youtube: http://www.youtube.com/l3minhngoc
Messages